De duivel is bang

De Duitse arts Heiko Schöning zou 26 september spreken tijdens een demonstratie in Engeland, maar voor hij daar toe kon komen werd hij gearresteerd. Maar liefst 22 uur later werd hij pas weer vrijgelaten; zijn telefoon, computer en een boek waren hem afgenomen. Zoek maar op mensen wat hij hierover te vertellen heeft; lof voor deze man.

David Icke was ook op de demonstratie aanwezig, die zeer vredig verliep. Maar juist voor het eind, toen er nog slechts twee of drie sprekers zouden komen, kwam de politie herrie schoppen. Op BitChute vertelt David Icke hier meer over, ook zeer het beluisteren waard voor wie nog meent dat onze overheden er voor ons welzijn zijn.

Ik heb de afgelopen twee dagen weinig actualiteiten bekeken maar enkele minuten zijn al genoeg om te weten dat de pleuris en niet Corona is uitgebroken. Oplichting, waar je ook maar kijkt. Ik hoorde dat Ierland al een Coronapas kent, zonder welke je vanzelfsprekend veel rechten zullen zijn ontzegd. En er wordt al gefluisterd over een tweede lockdown.

Ik heb even wat afstand van het nieuws genomen omdat ik merkte dat ik van de meest schandalige vertoningen niet meer opkeek. Tis vanzelfsprekend geen goed teken als je aan dictatoriale berichten gaat wennen, dus ik heb me even op andere zaken gericht. Voldoende afleiding genoten, vanaf nu weer alle aandacht voor de planetaire malaise van opzettelijke makelij en het passend antwoord erop.

Karin kwam met een leuk neologisme op de proppen, een weliswaar bestaand woord maar nieuw als variant op de Illuminati, namelijk: Eliminatie. Voelt u hem? Zij elimineren ons of wij hen. Ik ben nooit voor geweld geweest, hou van vreedzame oplossingen voor problemen, maar als kwaadaardigheid opzettelijk problemen schept dan is het een ander verhaal. Er worden mensenlevens vernietigd en er gaan pedofiele netwerken verborgen achter alle opgeworpen rookgordijnen. Dan is diplomatie niet meer geloofwaardig. Je vraagt een satanist niet of ie zo vriendelijk wil zijn geen kinderen meer te verkrachten; geen geweld tegen die misdaad gebruiken houdt feitelijk groter geweld in stand.

Het is wel waar dat de agenda van de elite wenst dat we tot geweld verleid worden, dan hebben ze een veelvoud aan kracht tegen ons, en dit luidt ons finale verlies in. Daarom blijf ik vinden dat bewustwording van wat hier gaande is van het allereerste belang is, en dit bij zoveel mogelijk mensen. Er is een meerderheid nodig die tot volstrekt besef komt van de destructie die onze overheden als marionetten van de elite voorstaan, dan kan de zaak kenteren. Maar vanzelfsprekend is er geweld nodig als bekend is dat op een locatie kinderen verborgen zijn voor de demonische lustpraktijken van hen die ons alsmaar zand in de ogen willen strooien.

De satanisten vergissen zich. Ze zijn zo ongevoelig dat ze dit niet kunnen beseffen. Ons ontwaken maakt ze steeds banger en brengt dit besef in hen dichterbij als mogelijkheid. De satanisten haten natuur en liefde, ze willen controle en genot. Alles dat dit bedreigt moet kapot. We laten het niet gebeuren mensen. Hun valse machinerieën hebben het natuurlijk evenwicht op de planeet reeds dusdanig verstoord dat de weerstand tegen wat er gebeurt bij velen al door vergiftiging is gedoofd. Waarbij Big Pharma een grote rol is toebedeeld. Wie meent pillen te slikken omdat ze helpen is in de war. In de war, vaak door die pillen zelf.

Ik verheug me in een ieder die opstaat voor de waarheid, de natuur en het volle leven. Daaronder vallen wat mij betreft niet diegenen die zich niet volledig uitspreken om nog een eigen hachie te willen redden. Wie bij deze laatste zin voelen dat ze daartoe behoren zeg ik: keer in, laat de matrix en overheden tussen je oren los en stop met compromissen te maken om een handel te redden; het alternatief is je medeplichtigheid en het verkopen van je ziel aan de duivel. En de duivel is altijd bang, wie wil dat? Eliminatie!

.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Bronvermelding

Het is een goede eigenschap van onderzoekende journalisten en schrijvers hun ondervindingen te staven met bronvermeldingen. In deze tijd echter, waarin destructie en bedrog aan de orde van de dag zijn zoals nooit eerder zo uitzinnig en evident geopenbaard, ervaar ik dat bronvermeldingen op zich aan grote twijfel onderhevig zijn. Sowieso zijn vele bronnen waarnaar verwezen is geworden van het internet verwijderd door de censuur die er heerst. Van de bronnen die blijven staan kan vervolgens terecht gedacht worden dat die op vooringenomenheid berusten.

Een Nederlandse krant bericht over Corona, verwijst naar de cijfers van het RIVM. Gedegen onderzoek zou je zeggen. Maar het RIVM knoeit met de cijfers en dient deel van het kritisch onderzoek van journalisten te zijn, wat het binnen de mainstream media niet is. Bronvermelding suggereert gedegen onderzoek, maar in feite is hier sprake van gemakzucht en medeplichtigheid aan en uitbreiding van de vervalsing, misleiding en manipulatie.

En wat te denken van de journalisten die iets beweren en dit dan hard willen maken door de zinsnede die zegt dat ze het van ´betrouwbare bron´ hebben vernomen. Sinds wanneer moet ik wat ik als een feit krijg aangeleverd op goed vertrouwen geloven? Een bron die geheim wil blijven roept veeleer wantrouwen op en verdient zeker niet het oordeel bron te zijn.

Ik ben het eens met de opvatting dat iemand pas schuldig is aan een misdaad als dit bewezen kan worden. Het wordt een andere zaak als je geen keihard bewijs hebt maar wel vele getuigen van een misdaad; subjectiviteit gaat een rol spelen en valse getuigenissen bestaan. Dit subjectieve element neemt af naarmate meer getuigen tegen een verdachte zich melden, maar onomstotelijk bewijs is er dan niet. Dit zien we vaker in zaken betreffende seksueel misbruik, zoals in het geval Joris Demmink. Het idee dat de man schuldig is neemt aan de andere kant weer ernstig toe als we waarnemen dat justitie steeds weer onderzoeken naar hem afwijst of, als deze worden gedaan, niet openbaar laat zijn en dan met de conclusie ´onschuldig´ komt, waarmee de zaak is afgedaan. Over bronvermelding gesproken: die wordt hier totaal vermeden.

Ik wil hier graag mijn sympathie voor Micha Kat uitspreken, die al 17 jaar lang strijdt tegen Demmink en pedofilie. Ik heb vaker tegen Karin gezegd: hij blinkt niet uit in het staven van zijn beweringen met bewijzen. Ik nam hem hierdoor langere tijd niet al te serieus. De laatste tijd echter is hier een kentering in gekomen. Ik vertrouw zijn intentie wel. En zie dat hij bereid is te emigreren nadat justitie hem meermalen in de bak had gegooid, en ook vandaag de dag zie ik dat hij er niet om maalt dat zijn naam te grabbel wordt gegooid; hij spreekt zich volledig uit, ook als dit zijn persoonlijke omstandigheden tot nadeel kan zijn. Deze dagen zegt hij wat ik ook volledig ervaar: mensen, word wakker, de elite (en de volgzame overheden) zijn bezig globale slavernij te implementeren! Micha Kat kent een passie die ik bij vele bronvermelders zie ontbreken, en momenteel vergeef ik Micha de makke van vaak bronvermelding afwezig te laten. Ik woon, net als hij, in Ierland en zal hem dit bericht doen toekomen; heb graag eens een ontmoeting met hem. Moet wel even opletten nu, want als hij hiermee instemt en ik naar hem afreis met de aangekondigde tweede lockdown in zicht, dan woon ik voor ik het weet niet meer met Karin maar met Micha samen. Flauwe grap misschien, maar een werkelijke overweging in het globale gekkenhuis.

Mijn vader sprak bij zijn leven vaker over ´het innerlijk kompas´; die moest ik volgen. Als ik iets niet met hem eens was zei hij dit. Welke een wijs advies dat ik nooit meer vergat. Laat niemand anders je vertellen wat de waarheid is. O ja, mijn vader geloofde in God en kende Jezus van Nazareth als zijn voorbeeld, maar hij wist heel wel dat het leven zelf via je eigen Hart en onderscheidingsvermogen verloopt. En dat voor iedere boreling een ander antwoord op een probleem bestaat, die alleen in jezelf gevonden kan worden.

Ik ken mensen die ik gelezen heb en waarvan ik toen meende dat zij de waarheid spraken, maar als ik ze levend hoorde spreken wist ik dat het oplichters waren. Ze deden alsof ze origineel waren en verzwegen hun bronnen die ze na papagaaiden. Daartegenover staan de mensen waarvan ik hoorde dat ze zich vergissen konden, maar die ik zo integer vond, dat ik ze wilde ontmoeten. Ze waren origineel en bereid tot verandering als nieuwe informatie of inzichten hen dit gebood. Zij deden zeker aan bronvermelding, omdat ze dankbaar waren voor ieder hun leermoment. Het innerlijk kompas in verbintenis met de wereld is dit dynamisch proces van integriteit. Integriteit staat voor het vermogen te integreren wat je ontmoet.

Jezus van Nazareth, door velen als God aanbeden, kende zelf de bescheidenheid altijd naar God als zijn Bron te verwijzen. God kent geen eigenschappen, dus wat kan een ander met zo een bronvermelding? ´Uit betrouwbare bron´ zei Jezus niet; Jezus leefde de volstrekte kwaliteit van de Bron, en dit maakt Jezus vandaag de dag nog overtuigend. Zo zie ik deze dag de ijdelheid van welke van mijn bronvermelding dan ook als ik niet eerstens, wat ik al weet, volledig heb geïntegreerd en integer leef.

.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Nog de ogen aan het uitwrijven of volslagen wakker?

Nou mensen, het is nu in de Tweede Kamer ook duidelijk geworden, door een simpele vraag van Baudet aan Minister President Pruttel over het dodencijfer van Corona, dat dit cijfer van die van de gemiddelde seizoensgriep (die overigens op miraculeuze wijze verdwenen is) amper afwijkt.

Feiten doen er echter niet toe. Gewoon de maatregelen verzwaren. De economie en de mensen moeten dood. Maskers werken weliswaar niet tegen Corona, maar wel tegen gezondheid, dus we gaan ermee door. In Engeland gaan in klassen alle ramen open tegen Corona, maar de kinderen mogen geen jassen aan. Er zijn werkelijk ouders die hun kroost nog naar deze strafkampen brengen, jazeker, de meerderheid. En er zijn al kinderen, zonder dat de ouders het wisten, gevaccineerd.

Er is verrekt weinig weerstand tegen het beleid. Zelfs mensen die het bedrog zien doen vaak het masker op want…vul maar in. Er is natuurlijk geen enkele goede reden met deze tirannie mee te gaan. Het zogenaamde ´eigen hachie´ dat men zo hoopt te beschermen gaat ook vallen, alleen wat later, als je je huidige rol hebt vervuld. Mensen schrijven in om voor relatief veel geld verklikker te worden. Gebrek aan politie snel opgelost. Influencers vallen ook voor de centen en de journalistiek is dood.

Alternatieve media als Jensen en Weltschmerz lopen achter de feiten aan, zetten niet aan tot vereniging van krachten en blijven maar argumenteren over wat na twee weken lockdown al duidelijk was: dit is een mondiale greep naar de macht onder valse voorwendselen. Viruswaarheid heeft vele rechtszaken lopen en verliest alles. Tis goed dat zo de corruptie van de rechtspraak nog eens duidelijk wordt maar echt zoden aan de dijk zet het vanzelfsprekend niet tegen de aanvallen uit alle richtingen. Sven Hulleman maakt mooie video´s maar wat koop ik voor de beste argumenten als de dictatuur nergens meer naar luistert? Ik wil niemand in diskrediet brengen maar wel stellig zijn over wat ik zie: dit alles zal niet genoeg zijn om de moordmachine te stoppen.

Micha Kat ligt veel onder vuur, omdat zijn bewijsvoering nogal eens te wensen overlaat, maar hij heeft wel de passie die hier nodig is. Wouter Raatgever kent dezelfde passie en doet in zijn presentaties de bewijsvoering meer recht. Het punt blijft hier natuurlijk, dat merk ik ook als ik schrijf, dat je in een kort tijdsbestek niet iedere keer het duivelse plan in al de elementen en diepten kunt benoemen. Mensen dienen zelf onderzoek te doen, en dan niet via Google en YouTube, maar ongecensureerde wegen te vinden. Als mensen echter door hun smartphone zo dom zijn geworden dat ze een aandachtsspanne van hoogstens vijf minuten hebben dan is dit al teveel gevraagd. Dan de kinderen maar naar de Filistijnen. Of naar de Bliksem, de keuze die deze zogenaamde democratie je overlaat.

Er is niet veel tijd meer. Ik zal me blijven inzetten mensen tot de realiteit van wat hier gaande is te wekken, maar nu staat al vast dat het dodental van de waanzin ontzaglijk hoog zal zijn, en de economie gesloopt. De controle over de bevolking is al enorm toegenomen en dit wordt steeds verder doorgevoerd tot we China hierin naar de Corona steken. De chemtrails, de weermanipulatie, de fluortoediening die de pijnappelklier en het kritisch vermogen inactief maakt, 5G die je humeur kan beïnvloeden en je de adem kan benemen, ach, zoveel meer nog; -de uitrol van alle manipulatiesystemen van de elite gaat iedere uur voort.

In Nederland wil Puntschoen de Jonge hetzelfde als wat in Australië al gebeurt: dat je opgepakt kan worden als je praat zoals ik. Desinformatie, noemt ie dat. De man staat iedere dag keihard te liegen. Dat zulke mensen nog kunnen slapen bewijst dat ze geen gewetensfunctie meer hebben, als die al ooit aanwezig was.

Ik heb het gezegd tegen Karin: tis tijd om te werken aan een overlevingsplan. The Hunger Games staan voor de deur. In Afrika worden de symptomen van deze satanische agenda al volop beleefd. Vanuit Australië bericht Max Igan enkele keren per week; hij heeft een voorraad voeding waarmee hij twee jaar kan overleven. Het sluiten van grenzen beperkt de voedselvoorziening, een strengere tweede lockdown nog meer. En dan gaan ze zeggen dat bepaalde soorten voedsel gevaarlijk zijn. Of dat de kippen Corona hebben en dood moeten. Verzin het maar en het kan gebeuren. Na negen uur ´s avonds geen alcohol meer. Geen seks meer. Als dan op een dag blijkt dat scheten Corona verspreiden moet iedereen een anaalplug in en lachen die gasten van de elite zich te barsten over de volgzaamheid van de schapen.

Ik heb vandaag in het washok een stellage met zware stenen en planken aangelegd; onze voorraad voedingsmiddelen groeit en wat hebben wordt er uitgestald. Onze geesten gaan echter verder: we denken aan een mobiele woning of een blokhut ergens in een natuurgebied. Mijn voorkeur gaat uit naar de mobiele woning, omdat de agenda van de elite vreemde sprongen maakt en je snel kunnen verplaatsen van belang is als je niet gearresteerd wilt worden omdat je geen gif in je lijf gespoten wilt krijgen en nog altijd vrijheid overweegt.

Als het zover is dat we ons huis zullen verlaten hoef ik geen internet meer. De toestand in de wereld volgen heeft dan geen zin meer, die kan dan als verloren worden beschouwd. Dan is internet, en de smartphone, overduidelijk de enkelband die het vanaf het begin al was. Ik heb een zeer eenvoudig prepaid telefoontje die niet op mijn naam staat; die zal voldoen om te checken of we nog in veilig gebied verkeren of verkassen moeten. Dan moet ik vanzelfsprekend niet bellen met een smartphone, want dan weten ze ons snel genoeg te traceren.

Kennis van eetbare planten en kruiden, daar ga ik me in verdiepen. Karin weet er al veel van, dat zal de studie vergemakkelijken. En hierbij hoort tegenwoordig ook kennis van hoe je water kunt zuiveren. Er zijn meerdere methodes om je lijf te schonen van alle troep in het milieu; de info is op mijn harde schijf aanwezig, zal in de studie betrokken worden en ik zal de Anti Nano Emmer maken die met lichte elektriciteit alle chemtrailtroep uit je lijf verwijdert via je handen. Een filmpje hierover is te vinden op mijn Engelse site, op de pagina Detox, waar ik later nog meer zal plaatsen.

Is er nog wat leuks te vermelden? Ja, ik heb het leven lief en ben dankbaar voor wie met mij willen leven. Berichten dat Trump, Qanon of anderen de elite zullen verslaan vind ik interessant maar ik bouw er niet op. Ook verneem ik dat de planetaire situatie drastisch zal veranderen, dat het trillingsgetal van de schepping zal verhogen en meer en meer wezens Liefde zullen herkennen; een mooie gedachte maar ik verlaat me er niet op. Ik verlaat me op wat al het geval is, met Hart en intelligentie zoals het mij gegeven is, en vertrouwen in mensen en gebeurtenissen komen hieruit voort of verdwijnen. Aldus word ik geleid door Liefde en onderscheidingsvermogen binnen origineel ondeelbaar Bewustzijn. Het is mij overduidelijk dat het verblijf in dit wereldlijk domein voor iedere deelnemer sowieso altijd tijdelijk is geweest; als de wereld vergaat zal ik nadien geen T-shirt dragen met de tekst: ´I was there´, maar het einde van de Bron of God zie ik er niet in. Be Well Every One!

.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Compleet mesjokke gemaskerd bal

Ik kan het niet geloven, denk dat ik op zeker moment wakker zal worden en beseffen dat ik het gedroomd heb. Maar voorlopig is het waar: de Coronahoax rules the world en kritische stemmen zijn na vijf maanden dictatuur nog altijd mild. Nou ja mensen, als jullie dat echt willen, zet dat masker dan maar op tot je dood. Verziek je kinderen op scholen en laat ze daar vaccineren of afgevoerd worden naar kampen voor de lolletjes van de elite. Denk maar dat dit alles gebeurt om de oudjes, die het leven zo waardeloos vinden, te plezieren. Denk maar dat we doden voorkomen terwijl er in Afrika vele miljoenen hongersdoden gegarandeerd zijn door deze waanzin. En het wordt alleen nog maar erger, veel erger, iedere dag dat dit langer duurt, maar egoïsme en tunnelvisie willen het niet zien. En wat nog een beetje in protest komt draait al snel weer bij na bedreiging of een som geld. Gatverdamme wat is de mensheid ziek!

Alle bewijzen van de oplichting zijn gegeven, maar de belangstelling ervoor is uiterst klein. Steeds meer mensen worden wakker, wordt beweerd, maar de werkelijkheid toont in de praktijk vooral aanpassing aan de waanzin. Een meerderheid ondersteunt zo leugens om het kleine eigen hachie veilig te stellen. Dit zal zo niet veilig gesteld worden, maar ik heb geen zin egoïsme als argument voor iemands medewerking aan de waarheid aan te spreken. Als onwaarheid de keuze is, neem de gevolgen dan maar, ik laat je.

Deze crisis verslaat in ernst alle crises die de mensheid ooit gekend heeft en zet ieder mens voor het blok: waarheid of leugen? Het heeft geen zin te vertrouwen op de integeren der aarde als je weigert je nu al bij hen te voegen door zelf integriteit in te nemen. Wie dag in dag uit, minuut na minuut, verkiezen in het intellect te verblijven en de zintuiglijke waarneming te mijden hebben gekozen door te slapen, ongeacht wat dit voor het nageslacht betekent. Sorry kinderen, de generaties voor jullie zijn geen voorbeelden om te volgen, hebben het niet goed genoeg met jullie voor om hun kleine belangen op het spel te zetten voor de waarheid en jullie lot.

Ik ben de gehele dag al pissig. Ik heb respect voor mensen die zeggen dat dit niet de energie is om op te varen, dat we een ieder dienen te bereiken middels liefde, maar deze woede kent ook goede grond. Wat mij betreft zouden zeer velen zich de ogen uit de kop moeten schamen opdat ze de zintuiglijke blindheid beleven die ze met hun koude rationele mentaliteit beleiden.

Lafheid, dat is wat ik beleef aan al die tronies achter maskers die louter zichzelf overwegen en dan nog durven te beweren dat ze hun smoelwerken verbergen om anderen te beschermen. Welk een altruïsme! Stierenstront zul je bedoelen!

Op scholen wordt door leraren gedoceerd dat Bill Gates een filantroop is, en Sigrid Kaag van D66 waagt ook George Soros onder die noemer te scharen. Zijn ze allemaal werkelijk zo dom, dan toch om voor de duvel te dansen! Wat een smerige bende! Als het werkelijk domheid is dan durf ik de stelling aan dat die domheid uit egoïsme en carrièredrift is ontstaan.

Ouders die hun kinderen met maskers naar scholen laten gaan en vervolgens de scholen aanklagen voor de gevolgen van masker dragen zijn in de war. Ze hadden hun kinderen nooit naar die scholen mogen sturen. Zo heb je ook scholen die zich verbergen achter het excuus dat de overheid hen maskerplicht opdraagt. En overheden zijn ook niet verantwoordelijk, want de filantropen hebben zo beschikt. Compleet gestoord, een ieder die hieraan meedoet.

En wat te denken van al het medisch personeel dat van de oplichting weet? Welzijnswerk was hun passie, nu de Coronahoax overduidelijk op bedrog berust toch je baantje willen houden en medeplichtig zijn aan moord en dictatuur? Zou niet graag in je geweten wonen. Journalisten die nog goed werk afleveren worden tot de orde geroepen na het afleveren van een kritische reportage en smeken dan hun baan te mogen houden. Om te kotsen.

Jezus joeg de tollenaars uit de tempel, hier jagen de lafaards zichzelf de slavernij en dood in. Tis de Natuur die afrekenen zal, altijd. Je lijf en leden willen redden is in zichzelf een natuurlijke reactie op gevaar, maar lafaards vergroten hier het gevaar voor een stukje langer leven en het verkopen van hun ziel. Ik heb er schoon genoeg van. De meesten willen niet gewekt worden, ik stop met het waarschuwen van hen die liever slapen. Laat mij liever zonder zorgen zijn over hen die actief de ondergang verkiezen en alleen nog spreken voor wie integriteit en oprecht bestaan wensen. En vanzelfsprekend voor de kinderen, die deze waanzin niet hebben gebouwd of ondersteund.

Tekstueel heb ik ongeveer wel alles over de Coronahoax gezegd sinds de lockdown is begonnen. Ik heb daarnaast een Engelstalige site opgezet om mijn beweringen mee te staven. Het ontmaskeren is volbracht, maar iedereen mag een masker blijven dragen. Niemand is verplicht gezond te leven.

.

Geplaatst in Geen categorie | 2 reacties

Breng waanzin terug tot eenvoud

In het algemeen geldt dat, als je in verwarring verkeert op verschillende levensgebieden, dit neigt steeds complexer te worden tot uiteindelijk de waanzin uitbreekt. Gezonde tegenbeweging, die dit kan voorkomen, is te onderkennen wat de gemene deler van al je verwarringen is, zodat je een enkel punt van verwarring overhoudt en, nu in eenvoud, wel kunt zien wat je te doen staat om deze te verhelpen.

Een voorbeeld kan hier verhelderend werken. Je hebt problemen op je werk, meningsverschillen met collega´s maken je daar het werk bijkans onmogelijk. Je hebt een grote familie, maar vaak zie je die niet, want als je met ze bent voel je je amper door hen gehoord. Je hebt een lieve levenspartner maar op gezette tijden is het strijd tussen jullie twee; dit wordt telkens goed bijgepraat maar een volgende keer zoiets voorkomen dat wil maar niet lukken. Oké, drie punten van verwarring; wat kan de gemene deler hierin zijn? Het kan zijn dat je ontdekt dat de overeenkomst van deze drie gevallen je vooronderstelling is dat mensen hetzelfde over zaken moeten denken. Als je kunt zien dat deze vooronderstelling onjuist en alleen maar nadelig is, en deze valt, dan is deze belemmering in al de drie gevallen verdwenen, de communicatie hersteld.

In de huidige wereldsituatie van de Coronahoax zien we dat de elite bezig is een agenda door te drukken die moet leiden tot een Nieuwe Wereld Orde, waarin zij de scepter zwaaien en de wereldbevolking in slavernij leeft. In eerste instantie werd deze agenda vooral in het geheim ontwikkeld, maar de satanisten kennen binnen hun destructief geloof de opvatting dat ze regelmatig signalen van hun duivelse daden de wereld in dienen te sturen, middels symbolische boodschappen die hun onzalige intenties verraden. De openbaarheid van deze intenties is steeds groter geworden, getuige bijvoorbeeld de documenten van de World Health Organisation en het World Economic Forum, die geen doekjes meer winden om wat hun bedoeling is. De WHO geeft onomwonden aan dat ze kinderen van 4 jaar bekend willen maken met masturbatie; op de website van het WEF kun je, na registratie, een verbijsterend diepgaand uitgewerkt plan induiken dat toont hoe de wereldorde naar hun hand te zetten. Iemand heeft onder de naam Rooster een videoverslag hiervan gemaakt die ik een ieder met klem aanbeveel.

Wereldwijd zijn er meer en meer mensen die ontwaken tot de waanzin die via de Coronahoax en de lockdown wordt uitgevoerd. Omdat de agenda van de elite niet meer verborgen kan worden gehouden is de strategie van de boeven veranderd. De aandacht van wat er werkelijk plaatsvindt wordt afgeleid door allerlei andere problemen te creëren. Denk aan BLM, Antifa, inbreuk op de Grondwetten in landen, provocerende acties van politiemachten en veel meer. Daar bovenop is de strategie geplaatst van overduidelijk onlogische en tegenstrijdige berichtgeving en maatregelen. Fauci die eerst zegt dat maskers niet werken, dan verschijnt met een masker op en zegt dat maskers noodzakelijk zijn. In Nederland was het Rutte die zei dat maskers niet werken, maar omdat het wel gedragsverandering kan veroorzaken, dienen deze in bepaalde bieden, als experiment, toch gedragen te worden. Er zijn veel meer voorbeelden te geven van deze strategie om de geesten van de bevolking te frustreren, verbijsteren en liefst buiten werking te stellen. Daarom zeg ik ook hier: breng alle verwarringen terug tot de ene verwarring. Wat is de gemene deler van al deze waanzinnigheden?

Een gemene deler is vanzelfsprekend de agenda van de elite. Maar veel belangrijker is dat alle leden van alle volkeren die onder vuur liggen beseffen hoe ze aan de leiband van de elite liggen, en hoe dit te doorbreken. Omdat iedere burger ervaart dat ie vanuit alle windrichtingen wordt aangevallen, -denk aan de coronahoax, de onnodige lockdown, de bedreiging met vaccin, politiegeweld, chemtrails, GMO-voedsel etcetera-, kan ie het overzicht verliezen, verwarring zien groeien en tot waanzin geraken. Mijn insteek is hier: zie de gemene deler van hoe je zoal van de elite en de collaborateurs afhankelijk meent te zijn.

Een sleutelwoord is hier: consumptiemaatschappij. Als je meent niet zonder ook maar één product van de boevenbende te kunnen leven, dan lig je aan de ketting. Ik zeg: onderzoek alles dat je kunt bedenken dat je van de elite meent nodig te hebben en vind alternatieven waarmee de elite niet nodig is. Tweede sleutelwoord is: leerplicht. Vergeet de plicht want het onderwijs is propaganda voor de agenda van de elite gebleken. En dit gaat zover dat je werkelijk alles dat je meende te weten aan hernieuwd onderzoek dient te onderwerpen. Betwijfel alles dat tussen je oren rondgaat, want het is geleende kennis en niet werkelijk van jou. Durf te leven zonder. Betwijfel voortaan alles en leef vanuit wat de zintuigen je tonen. Zo herwin je bronmatig bestaan, en dit vreest de elite het meest. Het maakt hen machteloos over je.

De matrix, het is een veel gehoord woord deze dagen. Ik zeg: als je de matrix alleen buiten je ziet dan heb je niet door hoezeer je er onderdeel van bent geworden middels opvoeding, onderwijs en leven in deze wereld. Vrij van de matrix komen is geen gevecht met de elementen maar een spirituele queeste waarbinnen je iedere betrokkenheid met de matrix ontmaskert (!) en achter je laat. Vrees dit onderzoek niet, alleen dit onderzoek te weigeren is je vrees waardig. Dit onderzoek zal je, zodra je eraan begint, openen in het vertrouwen dat de Natuur je draagt en steunt, dit vertrouwen zal gaandeweg vergroten. Dit zal anderen inspireren. Als we elkaar aldus herkennen zullen we in verbondenheid de hoax en alle waanzinnige maatregelen negeren en de elite verslaan. Laat ons onmiddellijk beginnen. Succes!

.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen